Trvalá udržitelnost

Značka Sun and Sea se při výběru svých dodavatelů zaměřuje na společnosti, které jsou aktivní při uplatňování principů trvale udržitelného rybolovu.

4 možné důvody
Proč právě my?

  1. Trvale udržitelný rybolov je takový způsob lovu ryb a mořských plodů, který nesnižuje populaci lovených druhů pod kritickou mez a nemá dlouhodobý negativní vliv na ostatní druhy v rámci ekosystému tím, že by jim odebíral zdroje potravy, ničil jejich přirozené prostředí nebo je ohrožoval na životě.

  2. Udržitelný rybolov pomáhá chránit ohrožené druhy, zachovává stavy všech živočichů na zdravé úrovni, používá vybrané nedestruktivní rybářské techniky, minimalizuje spotřebu energií, chemikálií a produkci odpadu a poskytuje plnou dohledatelnost všech ryb od ulovení až po dodání na trh.

  3. Rybářské lodě jsou během rybolovu kontrolovány z hlediska místa svého pohybu. U všech vylovených ryb se eviduje množství a způsob ulovení a toto množství se následně odečítá od celkové kvóty přidělené konkrétnímu druhu na daném území na danou lovnou sezónu. Výlovy mají povinnost evidovat jak rybáři samotní, tak přístavní úřady a následně celostátní autority.

  4. Role ekologických organizací a role certifikátů ( jako jsou například MSC, Dolphin Friendly atd. ) jsou pro nás velmi důležité; vidíme je především v tom, že přinášejí podněty přispívající k rozumnému využívání přírodních zdrojů, rychleji zpracovávají nejnovější vědecké poznatky a peníze vybrané za používání svých značek investují zpět do ekologických projektů.

4 možné důvody Proč právě my?

  1. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Repudiandae dicta consectetur expedita. Rerum asperiores a blanditiis.
  2. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti debitis, sint dolorum tempore consequatur hic!
  3. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quae vel illum qui temporibus doloremque reprehenderit modi?
  4. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex rerum illum reprehenderit ipsa itaque veritatis repellat!